Изграждане на хладилни и складови помещения

Проектиране и изграждане на обекти за хранително-вкусовата промишленост:

  • Хладилни камери, които поддържат минусова температура (-18 градуса)
  • Хладилни камери, които поддържат плюсова температура (+4 градуса)
  • Монтаж на покривни и стенни панели /колбасарски цехове, мандри, рибарски магазини и др./